TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU TWOJEJ FIRMY

NASI CZŁONKOWIE

Członkiem Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed może zostać, na zasadach dobrowolności, każdy pracodawca działający w szeroko pojętym sektorze medycznym lub świadczący usługi dla tego sektora. Zapraszamy w szczególności: podmioty prowadzące działalność leczniczą: przedsiębiorców, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne, stowarzyszenia oraz inne podmioty świadczące usługi dla rynku usług medycznych i branż pokrewnych.

Członkowie Organizacji dzielą się na Członków Zwyczajnych i Wspierających.

Członkiem Zwyczajnym Organizacji może zostać pracodawca, który zaakceptuje jej cele, formy działania oraz zasady określone w Statucie, regulaminach wewnętrznych, uchwałach władz i zostanie do niej przyjęty na podstawie uchwały Zarządu.

Członkiem Wspierającym może zostać instytut badawczy oraz uczelnia wyższa, a także każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która, identyfikuje się z celami statutowymi Organizacji i zamierza wspierać ich realizację, a także złoży pisemną deklarację przystąpienia do Organizacji i zostanie do niej przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.

Członkowie Wspierający zwolnieni są z opłaty składki członkowskiej.
 

Przyłącz się do Nas!


W celu uzyskania członkostwa należy:

Wypełnić dokumenty aplikacyjne (do pobrania poniżej).

Dostarczyć podpisane dokumenty do biura OPPM Technomed: ul. Stefana Czarnieckiego 21/23 lok. 1, 01-548 Warszawa.

Wypełnienie „deklaracji przystąpienia” równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na umieszczenie loga przedsiębiorstwa na stronie internetowej Organizacji.

W związku z powyższym należy wysłać również wersję elektroniczną dokumentów aplikacyjnych w wersji doc wraz z logiem przedsiębiorstwa/instytucji w formacie  jpg i/lub png oraz w krzywych (ai., cdr. eps.) mailem na adres: mail.

Dokumenty do pobrania: deklaracja przystąpienia.
   

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.