TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU TWOJEJ FIRMY

Program sektorowy

Co to jest Program Sektorowy?

Program Sektorowy to dedykowane środki finansowe pochodzące z budżetu Państwa oraz dotacji unijnej, które przeznaczane są na rozwój asortymentu produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa w danej dziedzinie gospodarki. Program pozwala finansować ze środków publicznych projekty zgłaszane przez przedsiębiorców, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Opracowywany przez Organizację program powstanie na podstawie wspólnego wniosku grupy przedsiębiorstw (Członków Organizacji), który zostanie skierowany do agencji odpowiedzialnej za wparcie polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii w Polsce - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na co można otrzymać dotacje?

O dotacje może ubiegać się przedsiębiorstwo, które planuje opracować nowy produkt/usługę lub kontynuować pracę nad udoskonalaniem swojego asortymentu. Finansowane są:

  • Badania przemysłowe – prowadzone prace badawcze, których celem jest udoskonalanie istniejących produktów (np. opracowanie nowej generacji wyrobu) lub opracowanie nowych (np. uzupełnienie oferty o nową linię produktów). Badania przemysłowe obejmują także opracowywanie nowych technologii wytwarzania dóbr i usług lub technologii mających zastosowanie w tych produktach (np. opracowanie nowej substancji czynnej/prace nad zastosowaniem nowego związku chemicznego w praktyce itp.);
  • Prace rozwojowe – tworzenie prototypów produktów i usług i przeprowadzanie projektów pilotażowych (np. ocena opracowanych prototypów w praktyce).

W jakiej wysokości można otrzymać dofinansowanie?

Kwota dofinansowania uzależniona jest od rodzaju prac i wielkości przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że intensywność wsparcia na badania naukowe i prace rozwojowe waha się w granicach 25%-80% wartości kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki finansowe nieobjęte dotacją pokrywa przedsiębiorca w postaci wkładu własnego, który nie musi mieć postaci finansowej, ale może mieć charakter wkładu rzeczowego (np. poprzez udostępnienie części infrastruktury przedsiębiorstwa, pracy pracowników itp.).

Kto może otrzymać środki?

O dofinansowanie ubiegać może się przedsiębiorstwo, grupa przedsiębiorstw lub konsorcjum składające się z conajmniej jednego przedsiębiorstwa i uczelni wyższej. Oferta na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego Technochem zostanie przygotowana przez Organizację i przedstawiona w NCBiR wraz ze studium wykonalności programu sektorowego, będącego jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego Technomed.

Etapy realizacji Programu Sektorowego Technomed:

  1. Rozesłanie ankiety do zainteresowanych przedsiębiorców Członków Organizacji i zebranie zgłoszonych pomysłów;
  2. Anonimowa analiza pomysłów badawczych nadesłanych przez Członków Organizacji;
  3. Zatwierdzenie przez Radę Naukową Organizacji listy prac badawczych;
  4. Opracowanie wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawierającego listę zatwierdzonych przez Radę Naukową pomysłów badawczych;
  5. Negocjacje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („Centrum”) i podpisanie umowy ramowej, a także wybór Komitetu Sterującego spośród członków Centrum i Organizacji;
  6. Rozpoczęcie procedury naboru wniosków dla Członów Organizacji;
  7. Realizacja zaakceptowanych projektów i ich finansowanie.

 

 

   

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.