TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU TWOJEJ FIRMY

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Akademia Technomedu obejmuje szeroki zakres szkoleń i może być on rozszerzany na wniosek firm członkowskich.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach jest zaakceptowanie Regulaminu jednorazowo przez firmę zrzeszoną lub w przypadku uczestnictwa w szkoleniu osób z firm niezrzeszonych wymagana jest akceptacja Regulaminu przez uczestnika Szkolenia.
 3. Na jedno szkolenie można zgłosić maksymalnie 2 pracowników firmy zrzeszonej. Dopuszcza się zgłoszenie większej liczby pracowników w przypadku wolnych miejsc na szkoleniu.
 4. Organizator będzie wysyłał informację o danym szkoleniu na minimum 2 tygodnie przed jego planowanym terminem.
 5. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Szkoleniu wysyłają mailem do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: [email protected].
 6. Zgłoszenia na Szkolenia można przesyłać nie później niż 7 dni roboczych przed każdym z wskazanych przez Organizatora terminów, decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc, Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie zgłaszającego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 7. Uczestnik może korzystać z oferty szkoleniowej wybiórczo. Uczestnik, który chce skorzystać z więcej niż jednego szkolenia organizowanego w danym dniu zobowiązany jest do wpisania na formularzu zgłoszeniowym nazwy każdego ze szkoleń.
 8. W przypadku wolnych miejsc na dany termin Organizator zastrzega sobie możliwość oferowania szkoleń na rynku otwartym dla firm niezrzeszonych w OPPM Technomed.
 9. Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia żadnych kosztów, o ile poinformuje o tym Organizatora  e-mailem na adres: [email protected] nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem (obowiązuje data wpłynięcia informacji do Organizatora Projektu).
 10. W przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w szkoleniu lub poinformowaniu o tym fakcie w okresie krótszym niż 3 dni robocze przed planowaną datą szkolenia Uczestnik będzie obciążony kosztami szkolenia, określonymi w § 3 p.4, płatne w terminie 7 dni licząc od daty szkolenia, na które Uczestnik się nie stawił.
 11. Wysyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w zbiorze danych o uczestnikach Szkoleń przez OPPM Technomed z siedzibą przy ul. Czarneckiego 21/23 lok 1, 02-739 Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), w celu przeprowadzenia Szkoleń. Organizator informuje, że uczestnicy mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich, dobrowolnie podanych danych osobowych.
   

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.