Baza wiedzy

Rynek wyrobów medycznych w Polsce to sektor o dynamicznym wzroście, rozwijający się w tempie około 5-7% rocznie. Obejmuje on ponad 300 000 różnych typów wyrobów medycznych, a jego wartość zbliża się do poziomu 5 miliardów dolarów. To imponujące osiągnięcie, które ma istotny wpływ na jakość opieki zdrowotnej w kraju.

Rozwój tego sektora jest możliwy dzięki różnym modelom finansowania wyrobów medycznych na poziomie krajowym. Inwestycje w nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania przekładają się na lepsze wyniki leczenia i komfort pacjentów.

Z myślą o szerzeniu wiedzy o wyrobach medycznych i sposobie ich finansowania stworzyliśmy odrębną stronę, gdzie tematyce wyrobów medycznych poświęciliśmy szczególną uwagę:

www.wyrobymedyczne.org.pl - kliknij tutaj, aby przejść na stronę 

 

Na wskazanej stronie znajdziecie Państwo informacje przybliżające poniższe zagdanienia:

System ochrony zdrowia

 • Składka zdrowotna i finansowanie świadczeń
 • Struktura ochrony zdrowia
 • Kluczowi interesariusze
 • Kształtowanie koszyka świadczeń gwarantowanych

 

Wyroby medyczne

 • Regulacje prawne związane z wyrobami medycznymi
 • Definicja wyrobu medycznego i jego klas - MDR
 • Rodzaje wyrobów medycznych
 • Wprowadzenie do obrotu i używania wyrobów medycznych
 • Oznakowanie wyrobu medycznego
 • Podstawowe wymagania dla obrotu wyrobami medycznymi
 • Reklama wyrobów medycznych
 • Zamówienia publiczne na wyroby medyczne

Modele finansowania

 • Finansowanie wyrobów medycznych na rynku prywatnym i publicznym
 • Lista wyrobów medycznych na zlecenie
 • Wykaz refundowanych wyrobów medycznych na receptę
 • Wyroby medyczne jako element świadczenia gwarantowanego
 • Wyroby medyczne w programach pilotażowych
 • Urzędowe ceny maksymalne dla szpitali

Dostęp do finansowania

 • Środki unijne i działania PARP
 • Program sektorowy – MEDISTRATEG
 
Dodatkowo w sekcji Aktualności prezentujemy bieżące informacje dotyczące rynku wyrobów medycznych - zachęcamy do regularnego odwiedzania tej sekcji, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.