Kodeks Etyki

Przyjęty w 2017 r. Kodeks Etyki określa standardy postępowania firm zrzeszonych w Organizacji oraz zasady współpracy z przedstawicielami ochrony zdrowia. Przyjęte w Kodeksie regulacje stanowią pochodną postanowień zawartych w MedTech Europe Code of Ethical Business Practice.

Informujemy, iż jesteśmy w trakcie prac nad aktualizacją zapisów Kodeksu. Jak tylko zakończymy pracę udostępnimy Państwu treść dokumentu.