Statut i regulaminy

Statut oraz regulaminy OPPM TECHNOMED określają podstawowe cele, strukturę oraz zadania, a także wskazują sposób zarządzania funkcjonującymi w ramach Organizacji grupami projektowymi i realizowanymi inicjatywami.

Poniżej przedstawiamy dokumenty do zapoznanian się z nimi.