NASZ ZESPÓŁ

agnieszka-wisniewska.jpg

Agnieszka Molenda-Wiśniewska

Prezes Zarządu

Ekspert ochrony zdrowia specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem farmaceutycznym i wyrobów medycznych. Ma ponad 20letnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych koncernach i firmach świadczących usługi dla producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych. Od wielu lat specjalizuje się w doradztwie w zakresie finansowania technologii medycznych i w tym obszarze prowadzi też szkolenia.

Obecnie pracuje na stanowisku Prezesa Zarządu OPPM Technomed, gdzie wspiera firmy w codziennym rozwoju na rynku Polskim. Jest aktywnym uczestnikiem zmian systemowych w ochronie zdrowia, w tym przede wszystkim w zakresie wyrobów medycznych na zlecenie czy kształtowania koszyka świadczeń gwarantowanych.

 

 


 

wojciech-szefke.jpg

Wojciech Szefke

Członek Zarządu

Prawnik, wykładowca akademicki, obecnie współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Leona Koźmińskiego oraz Akademią Medyczną w Poznaniu. Autor wielu publikacji z zakresu rynku wyrobów medycznych oraz prawa zamówień publicznych. Członek Zarządu OPPM Technomed. Ukończył Studia Legislacyjne i Studia Prawa Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako legislator w Ministerstwie Zdrowia oraz zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów. Zaangażowany był w projekty przedakcesyjne UE- MATRA i PHARE. Przez 7 lat wspierał Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED.

W swojej karierze zawodowej współpracował z ponad 100 firmami działającymi na rynku wyrobów i technologii medycznych. Był odpowiedzialny za obsługę prawną spółek, uczestniczył projektach z rynku zamówień publicznych oraz m.in. alokacji produktu w systemie ochrony zdrowia. Wspierał firmy w procesach negocjacji cenowej z Komisją Ekonomiczną. Od 2012 r. zaangażowany w uruchomienie programu sektorowego dla rynku wyrobów medycznych.

 

 


 

ewa-warminska.jpeg

Ewa Warmińska-Friberg

Członek Zarządu

Radca prawny i manager z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej i doradztwie na rzecz podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. Specjalizuje się w finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym refundacji leków i wyrobów medycznych. Obecnie członek zarządu Technomed. Współautor komentarza do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak i licznych komentarzy praktycznych z zakresu ochrony zdrowia.

Doświadczenie zdobywała pracując w NFZ, AOTMiT oraz w MZ, gdzie jako Zastępca Dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji odpowiedzialna była przede wszystkim za kreowanie polityki lekowej w Polsce, legislację i refundację. Była członkiem Rady ds. Taryfikacji, przedstawicielem Polski w różnych komitetach i grupach roboczych na poziomie Unii Europejskiej.

 

 


 

anna-golub.jpg

Anna Gołub

Dyrektor ds. organizacji i rozwoju

Ekspertka ochrony zdrowia, związana z rynkiem wyrobów medycznych od blisko 25 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w dużej, międzynarodowej korporacji będącej producentem wyrobów medycznych m.in pracując w dziale rozliczeń refundacyjnych i ściśle współpracując z NFZ oraz MZ. Z uwagi na współpracę ze Szpitalami, Domami Pomocy Społecznej oraz Zakładami Opiekuńczo-Leczniczymi zdobyła kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego dla lepszego zrozumienia praktycznej strony rynku.

Pracowała również w dziale zamówień publicznych, zdobywając wiedzę na szkoleniach przygotowujących uczestników do pracy w zawodzie: specjalista ds. zamówień publicznych. Z sukcesami reprezentowała firmę przed KIO. Od blisko 3 lat związana z Organizacją Technomed.

 

 


 

izabela-suchodolska.jpeg

Izabela Suchodolska

Koordynator projektu

Absolwentka  kierunku dziennikarstwo, aktywny strażak ochotnik. Specjalizuje się w obszarze administracji, opieki zdrowotnej, współpracy społecznej i działań ratowniczych. Obecnie zajmuje stanowisko koordynatora projektu w OPPM Technomed.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w prywatnych placówkach medycznych, skupiając się na efektywnej organizacji pracy i współpracy z personelem medycznym. Współpracowała również z organizacją pomagającą pacjentom z ubytkiem słuchu.

 

 


 

monika-ciecierska.jpg

Monika Ciecierska

Młodszy specjalista administracyjno-biurowy

Absolwentka wydziału pedagogicznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych - Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Specjalizuje się w sprawach podatkowo-finansowych oraz administracyjno-biurowych. Od ponad roku związana z OPPM Technomed.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując między innymi jako wychowawca i pracownik biurowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, a także jako sądowy kurator społeczny.