Zakres działań

 

prawo.jpg

Prawo

  • popularyzacja wiedzy związana ze zmianami prawnymi istotnymi dla rynku wyrobów medycznych
  • inicjowanie zmian prawnych
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w konsultacjach społecznych
  • monitorowanie działań legislacyjnych
  • przygotowywanie ekspertyz prawnych
  • pozyskiwanie interpretacji przepisów prawnych ze strony organów administracji publicznej
  • organizowanie spotkań z decydentami (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki, NFZ, Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych, AOTMiT)

Edukacja

  • prowadzenie comiesięcznych szkoleń w ramach Akademii Technomed
  • prowadzenie tematycznych warsztatów i szkoleń doraźnych
edukacja.jpg
 
biznes.jpg

Otoczenie biznesowe i rozwój branży

  • inicjowanie zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych
  • współtworzenie projektów badawczo-rozwojowych dla rynku wyrobów i technologii medycznych
  • reprezentowanie przemysłu medycznego na spotkaniach branżowych
  • cykliczne spotkania dla zrzeszonych podmiotów
  • szerzenie wysokich standardów współpracy firm w oparciu o branżowy kodeks etyki