Zakres działań

 

prawo.jpg

Prawo

 • popularyzacja wiedzy związana ze zmianami prawnymi istotnymi dla rynku wyrobów medycznych
 • inicjowanie zmian prawnych
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w konsultacjach społecznych
 • monitorowanie działań legislacyjnych
 • przygotowywanie ekspertyz prawnych
 • pozyskiwanie interpretacji przepisów prawnych ze strony organów administracji publicznej
 • organizowanie spotkań z decydentami (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki, NFZ, Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych, AOTMiT)

Edukacja

 • prowadzenie comiesięcznych szkoleń w ramach Akademii Technomed
 • prowadzenie tematycznych warsztatów i szkoleń doraźnych
edukacja.jpg
 
biznes.jpg

Otoczenie biznesowe i rozwój branży

 • inicjowanie zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych
 • współtworzenie projektów badawczo-rozwojowych dla rynku wyrobów i technologii medycznych
 • reprezentowanie przemysłu medycznego na spotkaniach branżowych
 • cykliczne spotkania dla zrzeszonych podmiotów
 • szerzenie wysokich standardów współpracy firm w oparciu o branżowy kodeks etyki