Grupy projektowe

Podstawową formułą działania Organizacji jest praca w grupach projektowych. Powstają one z inicjatywy Zarządu oraz firm członkowskich i grupują firmy dostarczające daną kategorię wyrobów lub technologii medycznych oraz zainteresowane określoną tematyką.

W ramach Organizacji funkcjonują następujące grupy projektowe.

 

ds. aparatów słuchowych

 

ds. diabetologii

 

ds. edukacji NIL

 

ds. etyki i współpracy z HCP

 
 

ds. HTA

 

ds. innowacji

 

ds. kardiologii

 

ds. MDR

 
 

ds. opatrunków specjalistycznych

 

ds. ortotyki narządów ruchu

 

ds. podatkowych

 

ds. protetyki indywidualnej / PFRON

 
 

ds. protez piersi i peruk

 

ds. refundacji szpitalnej - lista D

 

ds. przemysłu krajowego / NCBIR / PARP

 

ds. rynku medycyny estetycznej

 
 

ds. rynku szpitalnego 

 

ds. serwisowania aparatury medycznej

 

ds. sterylizacji i antyspetyki

 

ds. stomii

 
 

ds. środków chłonnych

 

ds. wypożyczalni wyrobów medycznych

 

ds.  wyrobów kompresyjnych

 

ds. wyrobów na zlecenie

 

ds. świadczeń kontraktowanych odrębnie

 

ds. zamówień publicznych

 

ds. zamówień publicznych - zaskarżanie KIO

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach naszych grup projektowych.