Grupy projektowe

Podstawową formułą działania Organizacji jest praca w grupach projektowych. Powstają one z inicjatywy Zarządu oraz firm członkowskich i grupują firmy dostarczające daną kategorię wyrobów lub technologii medycznych oraz zainteresowane określoną tematyką.

W ramach Organizacji funkcjonują następujące grupy projektowe.

 

ds. zamówień publicznych

 

ds. rynku szpitalnego

 

ds. innowacji

 

ds. serwisowania aparatury medycznej

 

ds. rozwoju przemysłu krajowego

 

ds. kardiologii

 

ds. endoprotez

 

ds. telemedycyny

 

ds. rynku medycyny estetycznej

 

ds. wyrobów na zlecenie

 

ds. środków chłonnych

 

ds. aparatów słuchowych

 

ds. stomii

 

ds. ortotyki narządów ruchu

 

ds. protez piersi i peruk

 

ds. diabetologii

 

ds. protetyki indywidualnej

 

ds. wyrobów kompresyjnych

 

ds. opatrunków specjalistycznych

 
 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach naszych grup projektowych.