Reklama

Nowa ustawa o wyrobach medycznych z dnia 26 maja br. oraz rozporządzenie w sprawie reklamy wyrobów medycznych zasadniczo zmieniają zasady prowadzenia reklamy, gdyż wprowadzają liczne ograniczenia i obowiązki oraz wysokie sankcje za ich nieprzestrzeganie.
W związku z powyższym jesteśmy w trakcie budowy strony.

Zapraszamy później.