Reklama

Przedstawiamy wytyczne dotyczące reklamy wyrobów medycznych i wyrobów IVD opracowane dla OPPM Technomed przez HMA Poland Sp. z o.o.

Poniższe wytyczne mają na celu przedstawienie podstawowych zasad obowiązujących przy prowadzeniu reklamy wyrobów medycznych i wyrobów IVD po 1 stycznia 2023 r., a więc po wejściu w życie przepisów regulujących reklamę zawartych w nowej ustawie o wyrobach medycznych. Wytyczne zostały oparte także o pytania kierowane przez firmy uczestniczące w organizowanych przez HMA POLAND szkoleniach i warsztatach poświęconych reklamie wyrobów medycznych. Prezentowane Państwu wytyczne zawierają także zalecenia dla pracowników producentów/dystrybutorów wyrobów medycznych i wyrobów IVD oraz klientów prowadzących działalność usługową wykorzystującą wyroby medyczne i wyroby IVD.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.