Reklama

Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące reklamy wyrobów medycznych w 2023 roku opracowane dla OPPM Technomed przez HMA Poland Sp. z o.o.

Przepisy ustawy o wyrobach medycznych regulujące reklamę wyrobów medycznych (art. 54-61) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Od 13 maja 2023 roku obowiązują także przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych określające szczegółowe wymagania dla reklamy wyrobów medycznych kierowanej do wiadomości publicznej.

  • od 1 stycznia 2023 r. wszystkie nowo publikowane reklamy wyrobów medycznych muszą spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych;
  • od 13 maja 2023 roku wszystkie nowo publikowane reklamy wyrobów medycznych kierowane do wiadomości publicznej muszą spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia w sprawie reklamy wyrobów medycznych;
  • do 1 lipca 2023 roku należało dostosować lub usunąć reklamy wyrobów medycznych niespełniające wymagań ustawy o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia w sprawie reklamy wyrobów medycznych;
  • od 1 lipca 2023 roku wszystkie reklamy wyrobów medycznych muszą spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia w sprawie reklamy wyrobów medycznych;
  • archiwizacja reklam opublikowanych przed 1 stycznia 2023 r. (strona www/SoMe) – reklamy wyrobów medycznych opublikowane przed 1 stycznia 2023 roku, które nie spełniają aktualnych wymogów prawnych muszą zostać usunięte bądź zarchiwizowane (w przypadku reklam na SoMe oznacza to konieczność zablokowania możliwości komentowania i ponownego udostępniania postów).