Aktualności

Posiedzenie Komisji Zdrowia - Ustawa o wyrobach medycznych
07.04.2022

Posiedzenie Komisji Zdrowia - Ustawa o wyrobach medycznych

Informujemy, iż wczoraj jako strona publiczna OPPM Technomed brała udział w posiedzeniu Komisji...

Realizacja zaopatrzenia w wyroby medyczne dla uchodźców z Ukrainy
07.04.2022

Realizacja zaopatrzenia w wyroby medyczne dla uchodźców z Ukrainy

Z uwagi na konieczność dostosowania systemu NFZ do realizacji zaopatrzenia w wyroby medyczne dla...

Konsultacje - projekt rozporządzenia MON. Wyroby medyczne dla żołnierzy
06.04.2022

Konsultacje - projekt rozporządzenia MON. Wyroby medyczne dla żołnierzy

Informujemy, iż wczoraj do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra...

NFZ - Komunikaty XML
31.03.2022

NFZ - Komunikaty XML

Informujemy, iż Centrala NFZ opublikowała komunikat dla Świadczeniodawców i...

Konkurs ABM
30.03.2022

Konkurs ABM

W związku z udziałem naszej Organizacji w konsultacjach dotyczących konkursu ABM w zakresie...

Komunikat NFZ - Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
24.03.2022

Komunikat NFZ - Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Informujemy, iż na stronach NFZ ukazał się komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący...

Szkolenie - Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów
18.03.2022

Szkolenie - Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów

Serdecznie zapraszamy na szkolenie oferowane w ramach Akademii Technomed: "Etyka,...

MRiT Projekt Zielona Księga
18.03.2022

MRiT Projekt Zielona Księga

Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji społecznych projekt...

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ - świadczenia wysokospecjalistyczne
14.03.2022

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ - świadczenia wysokospecjalistyczne

Informujemy o publikacji projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego...

Specustawa - Pomoc obywatelom Ukrainy
14.03.2022

Specustawa - Pomoc obywatelom Ukrainy

12 marca 2022 roku weszła w życie z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku Ustawa o pomocy...

Zarządzenie PrezesA NFZ - zaopatrzenie w wyroby medyczne
07.03.2022

Zarządzenie PrezesA NFZ - zaopatrzenie w wyroby medyczne

Informujemy, iż na stronach NFZ opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków...

Środki Opatrunkowe - Wojna w Ukrainie
04.03.2022

Środki Opatrunkowe - Wojna w Ukrainie

Informujemy, iż w związku z obecną sytuacją wojenną na terytorium Republiki Ukrainy jako...

Szkolenie - Jakość i bezpieczeństwo wyrobów medycznych
21.02.2022

Szkolenie - Jakość i bezpieczeństwo wyrobów medycznych

Zapraszamy na szkolenie oferowane w ramach Akedmii Technomed: „Jakość i bezpieczeństwo...

Interpretacja NFZ - zmiana adresu dotycząca miejsca realizacji świadczenia
18.02.2022

Interpretacja NFZ - zmiana adresu dotycząca miejsca realizacji świadczenia

Z przyjemnością przekazujemy Państwu uzyskane z Centrali NFZ potwierdzenie stanowiska , iż...

ADWOKAT KONRAD KORBIŃSKI – EKSPERT WSPÓŁPRACUJĄCY Z OPPM TECHNOMED
19.01.2022

ADWOKAT KONRAD KORBIŃSKI – EKSPERT WSPÓŁPRACUJĄCY Z OPPM TECHNOMED

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 stycznia b.r., do grona ekspertów współpracujących z...

PROJEKT USTAWY O MODERNIZACJI I POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI SZPITALNICTWA
18.01.2022

PROJEKT USTAWY O MODERNIZACJI I POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI SZPITALNICTWA

Informujemy, iż na stronie RCL opublikowano projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności...

USTAWODAWSTWO ZWIĄZANE Z WYODRĘBNIENIEM ZAWODU PROTETYKA SŁUCHU
17.01.2022

USTAWODAWSTWO ZWIĄZANE Z WYODRĘBNIENIEM ZAWODU PROTETYKA SŁUCHU

Informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace i skierowało projekt związany z...

ROZLICZANIE ZLECEŃ REALIZOWANYCH DROGĄ WYSYŁKOWĄ – INTERPRETACJA NFZ
17.01.2022

ROZLICZANIE ZLECEŃ REALIZOWANYCH DROGĄ WYSYŁKOWĄ – INTERPRETACJA NFZ

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku naszej interwencji udało się przekonać Centralę NFZ do...

SPOTKANIE Z KONSULTANTEM KRAJOWYM W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ
13.01.2022

SPOTKANIE Z KONSULTANTEM KRAJOWYM W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Informujemy, że w dniu 12.01.2022r. odbyliśmy spotkanie z Konsultantem Krajowym w dziedzinie...

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O WYROBACH MEDYCZNYCH
11.01.2022

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O WYROBACH MEDYCZNYCH

Szanowni Państwo, informujemy, iż w imieniu Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego...